Jesteś tutaj

Część ogólna kursu na stopień instruktora sportu AZS

Część ogólna - teoretyczna, w formie wykładów, to 8 spotkań w weekendy, pierwsze wykłady 19.04.2015, egzamin 14.06.2015. Z części tej zwolnione są osoby posiadające uprawnienia instruktorskie. Część ogólna jest jednolita dla wszystkich specjalizacji i zakończona egzaminem testowym. Jej koszt to 430zł dla studentów WUM, 480zł dla członków AZS i 550zł dla pozostałych.  Wykłady odbywają się w SWFiS ul. Żwirki i Wigury 81a w godzinach 10.00-17.00. Druga część szkolenia to specjalizacja, do wyboru: pływanie, fitness, karate, nordic walking, trener personalny, narciarstwo zjazdowe, tenis ziemny.

Szkolenie prowadzone jest przez fachową kadrę instruktorów i trenerów. Jego celem jest przekazanie kursantom wiedzy teoretycznej z wybranej dyscypliny, a także szeroko pojęta praktyka: doskonalenie umiejętności sportowych, metodyki prowadzenia zajęć, kreowanie indywidualnego warsztatu pracy jako instruktor.

Absolwenci kursów otrzymują legitymację Instruktora sportu AZS, uprawniającą do pracy zawodowej w wybranej specjalizacji.

Szczegółowe informacje o kursach i formularz zgłoszeniowy na stronie azs.waw.pl. Zgłoszenie na specjalizację jest jednoznaczne ze zgłoszeniem na część ogólną (zwolnione osoby z uprawnieniami instruktora).

Szczegółowe informacje - mgr Agnieszka Besler tel. 501248786 lub mail agabesler@wp.pl