Jesteś tutaj

Kurs instruktora sportu AZS - fitness

Część specjalistyczna z zakresu fitness odbywać się będzie w terminach: 14-15.03.2015, 21-22.03.2015, 18-19.04.2015 na sali przy ul. Ciołka 27 w godzinach 10:00-18:00.Jej koszt to 580zł dla studentów WUM, 1000zł dla osób spoza Uczelni.
Kurs złożony jest z dwóch części: ogólnej - teoretycznej w formie wykładów (8 spotkań w weekendy, szczegółowy grafik wkrótce, pierwsze wykłady 18.04.2015, zwolnione są osoby posiadające uprawnienia instruktorskie) oraz specjalistycznej - praktycznej w formie ćwiczeń.

Część ogólna jest jednolita dla wszystkich specjalizacji i zakończona egzaminem testowym. Jej koszt to 430zł dla studentów WUM, 550zł dla osób spoza Uczelni. Wykłady odbywają się w SWFiS ul. Żwirki i Wigury 81a.

Część specjalistyczna, do wyboru: pływanie (terminy do ustalenia również w tygodniu), karate, nordic walking, trener personalny, narciarstwo zjazdowe, tenis ziemny.

Szkolenie prowadzone jest przez fachową kadrę instruktorów i trenerów. Jego celem jest przekazanie kursantom wiedzy teoretycznej z wybranej dyscypliny, a także szeroko pojęta praktyka: doskonalenie umiejętności sportowych, metodyki prowadzenia zajęć, kreowanie indywidualnego warsztatu pracy jako instruktor.
Absolwenci kursów otrzymują legitymację Instruktora sportu AZS, uprawniającą do pracy zawodowej w wybranej specjalizacji.
Szczegółowe informacje o kursach i formularz zgłoszeniowy na stronie azs.waw.pl
Informacje i zapisy - mgr Agnieszka Besler tel. 501248786 lub mail agabesler@wp.pl