Jesteś tutaj

MEDICATHLON - PROGRAM IMPREZY

PROGRAM IMPREZY

 

MEDICATHLON – marszobieg Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 1. CEL IMPREZY
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Aktywizacja społeczności akademickiej.
  3. Promocja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 1. ORGANIZATOR MARATONU

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 81 a, 02-091 Warszawa

 1. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg odbędzie się w dniu 24.05.2015r. w Warszawie.
  2. Miejsce- Pola Mokotowskie, godziny imprezy 06.00-12.00. Szczegółowa trasa Medicathlonu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.swfis.wum.edu.pl lub https://www.facebook.com/Medicathlon, zwanej dalej stroną internetową. Trasa będzie wyznaczona przez studentów porządkowych w liczbie 8 osób.
  3. Podczas imprezy rozegrane zostaną cztery konkurencje biegowe na wyznaczonej trasie oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Przewidywana liczba osób startujących będzie nie więcej jak 200 osób.
  4. Podczas biegu wykonywany jest elektroniczny pomiar czasu.
  5. Uroczyste zakończenie biegu, wręczenie pucharów dla najlepszej/go  zawodniczki/  zawodnika oraz medali pamiątkowych odbędzie się na Rynku Nowego Miasta – Piknik WUM.

4.       PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I MEDYCZNE

  1. W miejscu startu i mety  rozstawiony będzie jedynie niewielki  namiot ze stelażem bez podestu. Szatnie i całe zaplecze sanitarne znajdować się będzie na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przy namiocie będzie się znajdował  1 punkt odświeżania zaopatrzony w wodę, która będzie dostarczana sukcesywnie, stosownie do zapotrzebowania  z Kampusu Uczelni.
 1. Punkt medyczny to dwóch Ratowników Medycznych naszej Uczelni z podstawowym wyposażeniem, którzy będą stali przy namiocie.

 

 1. UCZESTNICTWO
  1. Prawo startu w  Medicathlonie mają osoby, które zarejestrują się na stronie internetowej, wypełniając elektroniczny formularz najpóźniej w dniu 24.05.2015 r.

Wszelkie formalności rejestracyjne zawodników, wydanie koszulek, nr. startowych odbędą  się na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnicy przychodzą na teren Pól Mokotowskich celem odbycia biegu.

  1. Udział w Medicathlonie nie będzie skutkował zniszczeniem trawnika – obuwie typowo sportowe bez korków, kolców i nie będzie to również przemarsz  Nordic Walking .