Jesteś tutaj

UWAGA! ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KU AZS WUM

w dniu 18.04.2024 odbędzie sie zebranie sprawozdawczo wyborcze KU AZS WUM.

Lista delegatów na walne zebranie i wybory KU AZS WUM

18.04.2024

Sekcje KU AZS WUM

                      Liczba członków sekcji 2021/2022.    Liczba delegatów

Badminton                       24                                                     3

Burleska                          18                                                      2

Fitness                             75                                                      6

Judo                                 25                                                      3

Joga                                 16                                                      2

Karate                               4                                                       1

Kolarstwo                         6                                                       1

Koszykówka Kobiet       18                                                       2

Koszykówka Mężczyzn  25                                                      3

Latino Ladies                   48                                                      5

Łyżwiarstwo Figurowe    13                                                     2

Okinawa Kobudo             4                                                       1

Piłka nożna Mężczyzn     22                                                     3

P. nożna i futsal kobiet    18                                                     2

P. ręczna Mężczyzn.        28                                                     3

Piłka ręczna Kobiet           7                                                     1

P. Siatkowa Mężczyzn     21                                                     3

P. siatkowa Kobiet           25                                                     3

Pływacka zawodnicza    29                                                      3

Pływacka rekreacyjna.   63                                                      6

Salsa                                55                                                      6

Siłownia                           34                                                      3

Sporty Zimowe                 1                                                      1

Tai Chi                              54                                                      6

Taniec Towarzyski          41                                                      5

Wspinaczka                    72                                                       6

Żeglarstwo                       9                                                        1

Liczba członków KU AZS WUM: 755

Liczba delegatów : 83

Liczba członków liczona na podstawie wyboru sekcji przy wyrabianiu legitymacji członkowskich

KU AZS WUM.

1 - 10 członków - 1 delegat

11 -20 członków - 2 delegatów

21 – 30 członków – 3 delegatów

31 - 40 - 4 delegatów

41 - 50 - 5 delegatów

51- i więcej- 6 delegatów

.

Delegatami na Walne Zebranie mogą być członkowie KU AZS WUM wybrani na zebraniach

sekcji. Posiadają oni czynne i bierne prawo wyborcze.

.

Zgłoszenia kandydatów do władz KU AZS WUM na prezesa zarządu, v-ce prezesa,

koordynatora ds. sportu, koordynatora ds. upowszechniania kultury fizycznej/sekcji

rekreacyjnych, koordynatora ds. promocji i sekretarza muszą zawierać: nazwisko i imię

kandydata, nr legitymacji AZS WUM, funkcję na jaką kandyduje, adres e-mail, nr telefonu

Zgłoszenia przyjmowane są w zaklejonych kopertach w godzinach pracy sekretariatu SWFiS

WUM do dnia 15.04.2024. Osobno na funkcję Prezesa i resztę funkcji.

.

Zgłoszenia delegatów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze musi zawierać: nazwisko i

imię delegata, nr legitymacji AZS WUM, adres e-mail, nr telefonu. Przesyłane są do dnia

15.04.2024 do odpowiednich koordynatorów.